Nieruchomości

Umowa notarialna

Ostateczną umową jaką należy zawrzeć podczas kupowania nieruchomości jest umowa notarialna. Umowę notarialną sporządza oczywiście notariusz i kopie przekazuje stroną umowy. Podczas podpisywania umowy notarialnej, strony powinny okazać się dowodami tożsamości, a dodatkowo powinny również posiadać dokumenty związane z nieruchomością. Te dokumenty to zawarta umowa wstępna, a sprzedawca winien okazać wszystkie papiery potwierdzające własność tej nieruchomości, a także brak jakichkolwiek zobowiązań. Umowa notarialna stanowi ostateczne podjęcie decyzji o dokonaniu zakupu nieruchomości. W momencie, gdy notariusz podpisuje umowę, a przekazane zostały już pieniądze, nieruchomość zostaje w pełni spraw przekazana nowemu właścicielowi. Nie jest możliwe dokonanie zakupu mieszkania bez udziału notariusza. Jeśli kiedykolwiek, ktokolwiek będzie was namawiał do zakupu bez notariusza to będzie to próba oszustwa. Bez podpisanej umowy notarialnej nieruchomości nie zmienia swojego właściciela i pozostaje własnością sprzedawcy.

Copyright @ 2010 Nieruchomości