Nieruchomości

Budownictwo rozwojowe?

Budownictwo od lat wybierane jest przez tysiące Polaków jako kierunek studiów. Studenci twierdzą, że kierunek jest bardzo rozwojowy, umożliwia zdobycie doskonałego zatrudnienia. Budownictwo, co najważniejsze daje możliwość zarabiania dosyć dużych pieniędzy, szczególnie jeśli posiadasz tytuł magistra, a dodatkowo jeszcze odpowiednie doświadczenie nabyte podczas praktyk bądź też stażu. Student, który posiada jedynie teoretyczne przygotowanie nie ma większej wartości z punktu widzenia pracodawcy. Teoria zdobyta na studiach ma jedynie wartość podczas tworzenia kosztorysów oraz przy zagadnieniach czysto teoretycznych związanych z przeprowadzaniem budowy. Student, który chce rzeczywiście coś osiągnąć w swojej branży musi dynamicznie zdobywać odpowiednie doświadczenie, gdyż bez niego, nigdy nie znajdzie dobrej oraz pewnej pracy, a przecież o to dokładnie w tym wszystkim chodzi. Budownictwo może rozwijać i gwarantować zyski, ale tylko dla najlepszych absolwentów, którzy potrafili obrać odpowiedni kierunek.

Copyright @ 2010 Nieruchomości