Nieruchomości

Architektura informacji

Informacje przekazywać można innym na przeróżne sposoby. Charakter takiego przekazu może być zróżnicowany, a tylko informacje odpowiednio uszeregowane oraz posiadające odpowiedni zakres przekazu mogą być odczytane przez odbiorców. W tym miejscu pojawia się wyrażenie o nazwie architektura informacji. Nie należy ukrywać, że odbiorcami poszczególnych mediów są zupełnie inne osoby. Ktoś inny wchodzi na serwis internetowy z plotkami, a kto inny kupuje tygodnik katolicki. Do każdego z tych odbiorców przesłana musi być informacja z zachowaniem zupełnie innych zasad. Architektura informacji musi zachowywać cel w postaci trafiania ze swoim przekazem do klienta, tak by dokładnie potrafił on odczytać wygenerowany przekaz. Pojęcie architektury informacji nie jest jeszcze powszechnie znane. Tj. znamy je, lecz pod innymi postaciami. Nie mniej jednak każda firma poważnie dba o przekaz informacji na swojej stronie internetowej czy w prowadzonym czasopiśmie. Od tego zależy właśnie w jaki sposób informacje zostaną odebrane.

Copyright @ 2010 Nieruchomości